Auktionen inleddes med hundraprocentig försäljning av Silverblue- minkskinn

Saga Furs Oyj:s marsauktion inleddes i dag med en fullsatt auktionssal. Dagens utbud på över en halv miljon Saga® Silverblue- minkskinn såldes till hundra procent. Skinnen såldes huvudsakligen till samma prisnivå som vid februariauktionen  i Köpenhamn; ställvis steg prisnivån något. Över 600 kunder från samtliga marknadsområden deltog i auktionen. Dagens största inköp gjordes till de marknaderna i Kina, och mindre inköp gjordes till modeindustrin i Korea och Europa.

I enlighet med Sagas ansvarsfullhetsprogram bjuds vid marsauktionen för första gången även ut försäljningspartier bestående av endast certifierade minkskinn. Certifierade försäljningspartier bjuds ut av vita, bruna, svarta och Mahogany- minkskinn, varav de första partierna säljs i morgon. 

 Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av Sapphire-, vita och Pearl- minkskinn.