Blue Shadow-räv såldes till 100% under rävförsäljningens första dag

Saga Furs’ online-auktion i juni fortsatte idag med utbud av Blue Shadow-, Blue Frost- och silverrävskinn, finnsjubbskinn och olika mutationsrävskinn. Kina var den dominerande köparmarknaden med stöd från Europa.

Dagen inleddes med utbud av Blue Shadow-räv. Alla skinn såldes till stigande priser jämfört med Saga Furs’ marsauktion. Blue Frost- rävskinnen såldes till 75% och priserna steg något inom vissa sektioner, medan efterfrågan på silver- och mutationsrävar och finnsjubbskinn var mer selektiv.

Topplotten av Blue Shadow- räv köptes av J&K International Holdings Limited för Shi Ti Fur från Kina.

Auktionen avslutas i morgon med försäljning av blårävskinn.