Bristande förtroende på marknaderna avspeglades på rävförsäljningen

Saga Furs’ auktion fortsatte idag med ett utbud på Blue Shadow-, Blue Frost och silverrävskinn samt olika mutationsrävskinn. Endast 10% av de totala utbudsmängderna såldes som en följd av bristande förtroende på marknaderna. Saga Furs beslutade att försvara prisnivån och sätta marknadsprisnivåerna också för kommande auktioner och lagerförsäljning.

En av dagens huvudtyper Blue Shadow-räv såldes till 15%, huvudsakligen till Kina.

Auktionen avslutas i morgon med ett utbud på 570 000 blårävskinn.