Den positiva trenden fortsatte vid Saga Furs’ auktion

Saga Furs’ online-juniauktion fortsatte idag med utbud av Silverblue- och Sapphire- minkskinn samt nordamerikanska mutationsminkskinn. Den andra försäljningsdagen följde gårdagens positiva trend både vad gäller försäljningsresultat och prisutveckling. Kina var igen den dominerande marknaden men inköp gjordes även till Sydkorea.

Utbuden på 524 000 Silverblue-minkskinn uppnådde höga försäljningsprocenter. Priserna steg märkbart jämfört med marsauktionen, och delvis även jämfört med resultat tidigare under säsongen.

Efterfrågan på Sapphire-minkskinnen översteg utbuden och alla skinn såldes till stigande priser. Även för de amerikanska mutationsminkskinnen som såldes i slutet av dagen uppnåddes lyckade försäljningsresultat.

Auktionen fortsätter i morgon då bruna hanminkskinn bjuds ut.