Det osäkra marknadsläget avspeglade sig på Saga Furs’ auktion

Saga Furs Oyj, börsmeddelande 13.3.2018 kl. 19.30

Ca 600 köpare från samtliga marknader deltog i Saga Furs’ marsauktion, som avslutades i dag. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 140 miljoner euro (189 milj. euro vid auktionen i mars 2017). Både antalet sålda mink- och rävskinn samt prisnivåerna sjönk något jämfört med i fjol. Den amerikanska dollarn har försvagats nästan 15 procent på ett år, vilket delvis förklarar prisnedgången.

”På vårt huvudmarknadsområde Kina finns det fortfarande stora mängder osålda skinn och plagg i handelns olika led. Utbuden vid de kommande internationella auktionerna är omfattande, eftersom den globala skinnproduktionen är så gott som oförändrad. Av ovan nämnda skäl har plaggtillverkarna varit försiktiga med sina skinninköp i början av säsongen, och förväntas börja göra större inköp först under de kommande auktionerna. Osäkerheten på marknaderna avspeglade sig för sin del på prisnivån, vilken tyvärr inte täcker skinnens produktionskostnader”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Pertti Fallenius.

Utbuden på ca 3,3 miljoner Saga®-minkskinn såldes till 85 procent. Med beaktande av kvalitetsskillnaderna sortimenten emellan låg priserna i linje med nivåerna vid den senaste europeiska auktionen. De över 800 000 Saga- räv- och finnsjubbskinn som bjöds ut förra veckan såldes till nästan 100 procent. Majoriteten av mink- och rävskinnen såldes till Kina, och betydande mängder förmedlades även till marknaderna i Korea och Ryssland samt modeindustrin i Europa.

Saga Furs’ nästa auktion ordnas den 8-15.6.2018. Auktionens minkutbud är klart större jämfört med utbuden vid juniauktionen i fjol. Rävskinnsutbuden är lika stora som i fjol.


Tilläggsinformation:

Informationschef Tytti Hämäläinen, tel. 040 511 5172