Efterfrågan på Palomino-hanskinn av velvet-typ 

Vid Saga Furs auktion på söndagen bjöds ut 260 000 Palomino- och 135 000 bruna och svarta minkskinn av cross-typ. Prisnivån på Palomino- och svarta hanminkskinn av cross-typ var stabil, medan prisnivån på honskinn var lägre jämfört med föregående europeiska auktion. Utbuden av Palomino-hanminkskinn såldes till 75 procent och honminkskinn till 55 procent. Palomino- och Black Cross-hanskinnen såldes till 80% medan marknadsefterfrågan på honminkskinnen var mer selektiv.

Den mest aktiva köparen var Kina med stöd av de andra marknaderna.

Saga Furs’ juniauktion avslutas i morgon tisdag med försäljning av olika minkskinn av cross-typ.