Eriikka Niemi utnämnd till finansdirektör på Saga Furs Oyj

Politices magister Eriikka Niemi har utnämnts till finansdirektör för Saga Furs Oyj från och med 2.5.2024. Hon ansvarar för bolagets finansiering samt för farmar- och kundfinansieringen.

Hon har sedan 2018 arbetat som chef för ekonomiavdelningen på Saga Furs. Hon har en gedigen kompetens inom finansiering och utveckling av kundtjänster. Före sin tid på Saga Furs, arbetade Eriikka över 20 år på Nordea Bank i olika uppgifter inom placerings- och företagstjänster.

Eriikka rapporterar till ekonomidirektör Taina Pallasvesa.