Förtroendet på återkommande på blårävmarknaderna

Saga Furs Oyj:s internationella auktion inleddes i går vid Saga Congress Center i Vanda med försäljning av drygt 36 000 finnsjubb- och 154 000 rävskinn. Gårdagens utbud såldes till 80 procent, huvudsakligen för att täcka behoven hos den europeiska modeindustrin. Utmaningarna på marknaderna i Ryssland inverkade negativt på en del rävtypers efterfrågan.

Dagens utbud på 650 000 blårävskinn såldes främst till marknaderna i Kina. Mindre inköp gjordes till marknaderna i Europa, Ryssland och Korea. Medelpriset på blårävskinnen var 56 euro, vilket för farmarna utgör en olönsam nivå. Tack vare den hundraprocentiga skinnförsäljningen skapades för första gången den här säsongen ett tydligt marknadspris på blårävskinn, vilket bidrar till att få igång handeln i de olika detaljhandelsleden.

Saga Furs’ minkförsäljning börjar i morgon och pågår fram till fredagen den 17 juni. Över 600 kunder från alla de viktigaste marknadsområdena deltar i auktionen. Över hälften av kunderna kommer från Kina.

Bolaget publicerar ett börsmeddelande över hela auktionen fredagen den 17 juni 2016.

Tilläggsinformation: Modeaffärsverksamhetsdirektör Tia Matthews, tel. 040 8020 878

9 juni 2016