Fortsatt hård konkurrens om minkskinnen

Saga Furs’ minkauktion fortsatte i dag under hård konkurrens liksom i går. Minkskinnen såldes till hundra procent till stabila eller något stigande prisnivåer jämfört med den senaste internationella auktionen. Det rådde speciellt hård konkurrens om vårskinnen, och Kina var tongivande inom handeln. Över 500 köpare deltar i auktionen, varav 300 från Asien.

Försäljningen fortsätter i morgon med Pearl- och Palomino- minkskinn. Rävauktionen börjar på eftermiddagen med försäljning av silverrävskinn.