Fortsättningsvis stark efterfrågan på finnsjubb till modekollektioner

Auktionen fortsatte i dag med en hundraprocentig finnsjubbförsäljning. Skinnen såldes under livlig konkurrens till decemberauktionens prisnivå. De viktigaste köparna var en modeindustrin i Europa och Korea.

De fortsatta utmaningarna på marknaderna i Ryssland avspeglade sig på den första rävförsäljningsdagen, eftersom Ryssland normalt har varit det viktigaste marknadsområdet för de skinntyper som bjöds ut i dag. Silverrävskinnen såldes till 65 procent och prisnivån var 10-20 procent lägre jämfört med decemberauktionen. Även efterfrågan på de olika mutationsrävskinnen var selektiv och knappt hälften av skinnen såldes, huvudsakligen till marknaderna i Europa och Korea.

Topplotten av silverrävskinn köptes av Naoum Ditsios och Victoria Xia för det kinesiska företaget Hebei Rui Bao Yuan Fur Co Ltd.

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av mindre storlekars blå- och shadowrävskinn i s.k. clearance-försäljning, vid vilken inte tillämpas minimipriser.

16 mars 2016