Höga försäljningsprocenter på Blue Frost-räv vid Saga Furs’ auktion

Saga Furs’ septemberauktion fortsatte idag med ett utbud på 75 000 lowgrade-blårävskinn och vårskinn, 50 000 Blue Shadow- och 50 000 Blue Frost-rävskinn.

Lowgrade-blårävskinnen såldes till 74 procent med livlig konkurrens i vissa sektioner. Under de två första auktionsdagarna såldes totalt 46 % av blårävskinnen. Även om Kina fortsättningsvis var den dominerande marknaden var även Turkiet aktivt med, vilket skapade konkurrens.

Blue Shadow-rävskinnen följde samma tendens som blårävskinnen, dvs höga försäljningsprocenter för lowgrade- och vårskinn och lägre för reguljära skinn. Konkurrensen om lowgrade blå- och Shadowrävskinnen var starkt. Priserna på dessa skinn ställvis var högre jämfört med de reguljär skinnen av liknande storlek.

Dagen avslutades med en framgångsrik försäljning av Blue Frost- rävskinn vilka såldes nästan i sin helhet under livlig konkurrens till stigande priser. Priserna på Blue Frost- rävskinnen översteg gårdagens blårävskinn då man jämför storlek mot storlek.

Rävauktionen avslutas i morgon med utbud av Silverräv, mutationsräv och finnsjubb. Minkauktionen börjar på söndagen den 12 september.