Kriget i Ukraina och corona påverkade minkauktionens resultat

Minkförsäljningen vid Saga Furs’ pälsauktion, som ordnades online, avslutades idag. En femtedel av utbuden på 2,5 miljoner minkskinn såldes.

”För några veckor sedan verkade det som om fler köpare skulle delta i auktionen jämfört med någon annan auktion som ordnats under pandemin, då försäljningssäsongen hade förlöpt väl på alla de marknader som normalt inleder sina inköp redan vid marsauktionen. Kriget som bröt ut i Ukraina förändrade snabbt situationen. I Kina är coronabegränsningarna fortfarande i kraft, så förväntningarna inför inköpen i början av säsongen var redan från början försiktiga. Resultatet av marsauktionens minkförsäljning var en besvikelse då inköp endast gjordes för att täcka omedelbara behov”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Magnus Ljung.

Pälsauktionen fortsätter med försäljning av rävskinn.