Livlig efterfrågan på blåräv

Saga Furs’ marsauktion avslutades idag med försäljning av 410 000 blårävskinn. Utbuden såldes till nästan 80% till stabila priser, huvudsakligen till Kina. Utbuden av Blue Shadow- rävskinn såldes i praktiken i sin helhet till stigande priser, medan det var relativt selektiv efterfrågan på silverräv-, mutationsräv- och finnsjubbskinnen.

Topplotten av blårävskinn köptes av Mr. Meng Xiangze, ägare till det kinesiska företaget Zaoqiang Shuohao Fur Fashion Garment Company.

Onlineauktionen som ordnades den 3.-10.3. lockade över 100 köpare från alla huvudmarknadsområden. Jämfört med den första onlineauktionen för ett år sedan har antalet sålda skinn dubblerats och värdet på förmedlingsförsäljningen tredubblats.

Nästa auktion ordnas i juni 2021.