Livlig konkurrens om bruna och Pearl- minkskinnen

Saga Furs’ septemberauktion fortsatte i dag, och försäljningen låg i linje men den första försäljningsdagen. Utbuden, som huvudsakligen bestod av undersorter, såldes nästan i sin helhet. Kina var den aktivaste köparen med starkt stöd av Ryssland.

Hela utbudet på 360 000 bruna honminkskinn såldes till mycket stabila priser jämfört med föregående europeiska auktion. Partiet på 105 000 Pearl- hanskinn såldes till 100 procent till stabila priser. Även de mindre partierna svarta, vita, Mahogany- och Palomino- minkskinn såldes i sin helhet till stabila priser.

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av Silverblue-, Sapphire- och olika Cross-typers minkskinn.