Modet i centrum vid Hongkong-mässan 25-28.2

En av branschens största och mest välkända evenemang, Hong Kong International Fur & Fashion Fair, samlade branschaktörer från hela världen. 237 utställare från 13 olika länder deltog i mässan som besöktes av 5 000 gäster.

Vid Saga Furs’ avdelning förevisades förutom de nyaste teknikerna även praktfulla pälsplagg skapade av välkända designers. Modeskapare, samarbetspartners och modehus besökte avdelningen för att söka inspiration till sin design och utveckling av sin affärsverksamhet. Speciell uppmärksamhet väckte Saga Design Centres mjukisapa av mink, som hade hedersuppdraget att representera Apans år som nu börjat enligt den kinesiska kalendern. Under mässan fick vår pälsapa posera i många mässbesökares selfies.

Saga Furs’ verkställande direktör Pertti Fallenius och hans team hade en bråd möteskalender under mässan. Under mötena diskuterades marknadsläget och Saga Furs’ kommande auktion. ”Det är klart att det svaga ekonomiska läget i Ryssland fortfarande påverkar pälsmarknaderna. Här har vi dock noterat att många företag har förbättrat sina produkter genom att använda de nyaste trenderna och teknikerna som utvecklats av vår Design Centre. Detta lockar nya köpare från de internationella marknaderna. De aktivaste köparna har huvudsakligen varit modeindustrin i Kina och Korea. Mindre partier med plagg har även sålts till detaljhandeln i Europa och USA”, säger Fallenius. ”Köparnas förtroende har även ökat efter att marknadsläget för mink stabiliserades vid den senaste auktionen. De kommande auktionerna kommer att medföra både utmaningar och nya möjligheter”, tillägger Fallenius.

Saga Furs’ marsauktion ordnas den 8-18.3 efter mässorna i Hongkong och Milano, och visningen börjar den 1.3. Auktionen ordnas i samarbete med auktionsbolagen American Legend Cooperative och Fur Harvesters Auction Inc. Tack vare de gemensamma auktionerna erbjuds kunderna enastående mångsidiga utbud under ett och samma tak.

”Pälsens starka ställning inom modet ökar efterfråga på våra ansvarsfulla produkter och inspirerande tekniker. Till vår marsauktion förväntar vi oss att ett rikligt antal deltagare från alla våra marknader”, säger direktör Samantha Vesala, som ansvarar för Saga Furs’ affärsverksamhet i Asien.

Utbuden vid de gemensamma auktionerna i mars omfattar 3,9 miljoner Saga®-mink-, 2,3 miljoner ALC-mink-, 852 000 Saga®-räv- och 50 000 Saga®-finnsjubbskinn samt 417 000 vilda skinn från Fur Harvesters.

29 feb. 2016