Mycket selektiv efterfrågan på brun hanmink

Dagens utbud vid Saga Furs’ juni-juliauktion bestod av 742 000 bruna hanminkskinn. Den nuvarande exceptionella marknadssituationen avspeglades också på dagens försäljning, vilket resulterade i mycket selektiv efterfrågan. Utbuden av bruna hanminkskinn såldes till 10%. Skinnen köptes huvudsakligen av kinesiska köpare.

Auktionen fortsätter på lördag med försäljning av bruna honminkskinn.