Om du älskar ekologiskt bekräftar en ny studie att päls ärr ett hållbart val

En nyligen publicerad vetenskaplig studie visar att naturpäls bryts ner snabbt även på avfallsdeponier, där avfallet inte har tillgång till syre. Artificiell päls däremot bryts inte ned alls.

Europeiska experter från Organic Waste Systems-laboratoriet i Ghent i Belgien undersökte hur äkta päls och artificiell päls bryts ned vid förhållanden som motsvarar täckta avfallsdeponier, även kallat anaerob nedbrytning. Undersökningen skedde på uppdrag av IFF och Fur Europe och visade att den äkta pälsen redan hade börjat brytas ned efter 30 dagar, medan artificiella pälsen inte visade några tecken på nedbrytning.

Bland proverna i undersökningen fanns ofärgad minkpäls, ofärgad rävpäls, ofärgad mink, färgad rävpäls och artificiell päls. Forskarna undersökte även den genomsnittliga nedbrytningen för ett antal naturprodukter och upptäckte att äkta päls bryts ned lika snabbt som ek- eller pilblad.

Tia Matthews, som är Saga Furs Fashion business direktör, ser den vetenskapliga studien som revolutionerande för kundernas uppfattning av hållbart mode:

”Tidigare marknadsfördes artificiell päls som det miljövänliga alternativet till naturpäls, men nu vet vi att artificiell päls faktiskt är väldigt skadlig för miljön. Alla som köper artificiell päls borde tänka på hur petroleumbaserade plastprodukter påverkar miljön på lång sikt, eftersom de kommer att ligga kvar i avfallsdeponier i årtionden, medan äkta päls börjar brytas ned redan efter några dagar.”

Studien visade att prover av äkta päls bröts ned på grund av mikroorganismer, som äter upp kolmolekylerna i pälsen. Artificella pälsen däremot visade inga tecken på biologisk nedbrytning, eftersom den består av syntetiska fibrer, vilka man vet slutligen bryts ned i mycket små partiklar. På så sätt bildar mikroplastfibrer, som förorenar miljön.

Mer information hittar du på: www.wearefur.com