Optimistiska stämningar vid mässan i Pyatigorsk

Pyatigorsk har utvecklats till Rysslands pälsproduktionscentrum och pälsbranschen samlades igen till pälsmässan i Pyatigorsk den 23-27.4.2018. Ca 170 företag deltog i mässan, bl.a. ledande tillverkare från Pyatigorsk och andra delar av Ryssland, samt ca 30 aktörer från Turkiet, Grekland, Italien och Tyskland. Vid mässan presenterades även utrustning och programvara för skinnmärkning och -produktion. Auktionsbolagen Saga Furs, NAFA och Kopenhagen Fur hade egna bås vid mässan.

En av mässans höjdpunkter var ett seminarium för pälsvarutillverkare ordnat av Saga Furs Design Centre. Vid seminariet informerades om auktionsverksamheten samt presenterades 80 olika produktionstekniker som Saga Furs utvecklat.

 

 

Trots att skinnhandelns nuläge allmänt upplevs som svårt, besöktes mässan dock av ca 3 500 personer från olika delar av Ryssland. Stämningarna var positiva och utställarna var nöjda med mängden beställningar.

Under de två senaste åren har kvaliteten på de ryska minkprodukterna förbättrats märkbart och konkurrerar nu kvalitativt sett med de kinesiska, grekiska och turkiska produkterna.

Trots smärre administrativa utmaningar var deltagarna av den åsikten att mässan utgör ett viktigt kontaktforum och många designers tänker delta i mässan även i framtiden.

Även många av Saga Furs’ auktionskunder deltog i mässan, och bekräftade att de även tänker delta i auktionen i Vanda i juni 2018.