Osäkerheten på marknaderna avspeglade sig på rävskinnsförsäljningen

Auktionen fortsatte i dag med försäljning av blå- och shadow-rävskinn av ur de mindre storleksklasserna. Det var hård konkurrens om shadow-rävskinnen och de såldes huvudsakligen till marknaderna i Europa och Korea. Osäkerheten på marknaderna i Kina avspeglade sig på blårävförsäljningen och skinnens prisnivå sjönk klart. Positivt var att försäljningen fördelades mellan marknaderna i Kina, Ryssland, Europa och Korea. Utmaningarna inom den ryska ekonomin försvårade försäljningen av Blue Frost-räv, och nästan hälften av skinnen förblev osålda.

Toppförsäljningslotten (Top Lot) av Shadow Blue Frost-rävskinn köptes av Giorgio Guida från LOK Trading för Elsa Fur.

Auktionen avslutad i morgon med försäljning av stora storlekars blå- och shadow-rävskinn.

17 mars 2016