Osäkerheten på marknaderna avspeglades på säsongens första fysiska auktion

Saga Furs’ auktion inleddes i dag efter en ytterst besvärlig början på säsongen. Köparna var nöjda över möjligheten att delta i en traditionell auktion och inspektera skinnutbuden, men de av coronavirusepidemin påtvingade stränga reserestriktionerna inverkade på deltagarantalet, framför allt de kinesiska deltagarna. Knappt 50 köpare var närvarande, huvudsakligen från Europa. Skinnen köptes av kunder från Sydkorea, Ryssland och Kina och själva inköpandet i auktionssalen sköttes av deras i EU-länder bosatta anställda. Efterfrågan på dagens utbud av Pearl- och White-minkskinn var mycket selektiv.

Auktionen fortsätter i morgon och på onsdag med försäljning av Silverblue- minkskinn och det nordamerikanska sortimentet. Nästa auktionsrapport publiceras på onsdagen.