Prisnivån på minkskinn stabiliseras

Saga Furs’ marsauktion fortsatte i dag med försäljning av Brown- och Glow-honminkskinn samt White- och olika Cross-minkskinn. Utbuden såldes igen till så gott som hundra procent till samma prisnivå som vid februariauktionen i Köpenhamn. De höga försäljningsprocenterna och oförändrade prisnivån indikerar att marknaderna har stabiliserat sig. Priset på framför allt kommersiell mink är dock på en för farmarna olönsam nivå.

Top Lot- partiet av White-honminkskinn köptes av Ole Nordang för Liaoning Ruixin Import & Export Co. Ltd.

American Legends auktion inleds i morgon och Saga Furs’ auktion fortsätter på måndag eftermiddag med försäljning av Black- och Mahogany-honminkskinn.

11 mars 2016