Prisnivån steg vid Saga Furs Oyj:s sista auktion för räkenskapsperioden

Saga Furs Oyj:s sista auktion för räkenskapsperioden 1.11.2016-31.10.2017 avslutades idag. Vid auktionen såldes 1,5 miljoner Saga®- mink- och 730 000 certifierade Saga®- räv- och finnsjubbskinn. Septemberauktionen avvek från säsongens tidigare auktioner såtillvida, att en betydande del av utbuden bestod av vårskinn och övriga skinn ur de lägre kvalitetsklasserna. Över 500 köpare från alla marknadsområden deltog i auktionen. Värdet på förmedlingsförsäljningen steg till 92 miljoner euro (69 miljoner euro i september 2016).

”Päls har en framträdande position inom modebilden runtom i världen, och den gynnsamma utvecklingen inom världsekonomin avspeglas även på förväntningarna inför den kommande höstens och vinterns detaljhandel. Förtroendet har återställts och alla marknader var aktiva vilket märktes under auktionen i form av höga försäljningsprocenter och stigande priser”, berättar Saga Furs’ verkställande direktör Pertti Fallenius.

En ansvarsfull produktion och transparent produktionskedja är viktiga faktorer för den västerländska modeindustrin. ”Saga Furs samarbetar med modeindustrin för att utveckla transparensen ända till konsumenten. Redan nu kan de skinn som säljs vid auktionen spåras tillbaka till pälsfarmen”, berättar Saga Furs modeaffärsverksamhetsdirektör Tia Matthews.

Efter septemberauktionen är värdet på räkenskapsperiodens förmedlingsförsäljning 437 miljoner euro (under föregående räkenskapsperiod var värdet på förmedlingsförsäljningen totalt 334 miljoner euro). Under räkenskapsperioden har bolaget sålt 7,3 miljoner mink-, 2,4 miljoner räv- och 150 000 finnsjubbskinn.

Bolagets första auktion för räkenskapsperioden som inleds den 1.11.2017 ordnas den 20-21.12.2017.

Tilläggsinformation: Modeaffärsverksamhetsdirektör Tia Matthews, tel. 040 802 0878, sagafurs.com