Rekordantal utställare deltog i den internationella mässan i Kastoria

Den 43. internationella Kastoria- pälsmässan ordnades i Grekland den 3-6.5.2018, och i år deltog ett rekordantal utställare, totalt 120 st. Av de pälsplaggtillverkande länderna deltog förutom Finland även Tyskland, Danmark, Ungern, Italien, Ukraina och Turkiet.

Mässorganisatörerna hade sett till att endast kommersiella aktörer kom in på mässområdet, så det fanns endast ett fåtal besökare utanför pälsbranschen. Mässan besöktes av 1 339 köpare, vilket är ca 15 % fler än föregående år. 144 köpare från Ryssland och Ukraina anlände med charterflyg sponsorerat av den lokala pälsorganisationen. Allt som allt besöktes mässan av gäster från 43 olika länder.

Besökarna fördelades per land enligt följande:

  • ca 35 % från Ryssland
  • ca 8 % från Ukraina
  • ca 5 % från Italien
  • ca 5 % från Turkiet
  • ca 4 % från Nordamerika, Kina, Korea

 

Prisnivån fortsättningsvis låg

Försäljningen låg i linje med nivåerna vid andra internationella pälsvarumässor, och köparna var inte lika aktiva som i fjol. Eftersom många ryska turister väntas besöka Turkiet i sommar köpte de turkiska kunderna mer än förväntat, men till låga priser.

Kopenhagen Furs auktion ordnades samtidigt som Kastoria-mässan. De lägre minkskinnpriser som uppnåddes i Danmark påverkade även prisnivån på de minkprodukter som bjöds ut vid den grekiska mässan. Köparna verkade skjuta upp sina inköp i hopp om att priserna skulle sjunka ytterligare.

Plagg med rävskinn hade dock god åtgång.

 

Färgade skinn och mediesynlighet

I många kollektioner hade återigen använts innovativa tekniker och räv förekom i glädjande många av produkterna. Skinnhandlarna hade redan tidigare märkt att tillverkarna gärna köper skinn som är färdigt färgade i trendiga färger, och på mässan presenterades många plagg med spännande färgkombinationer.

Saga Furs ordnade ett besökarevenemang, vars huvudsakliga målsättning var att marknadsföra den kommande juniauktionen. Saga Furs fick även ta emot ett pris av den lokala pälshandlarföreningen som tack för det stöd Saga gett dem. Evenemanget och priset fick mycket synlighet och Sagas representanter intervjuades flitigt i olika medier (TV, tidningar, bloggar).