Saga Furs’ auktion – en del av rävskinnen lämnades osålda

Saga Furs Oyj:s första auktion för räkenskapsperioden 1.11.2019–31.10.2020 avslutades idag. Ca 200 köpare från alla huvudmarknadsområden deltog i auktionen, och utbuden omfattade ca 246 000 räv- och 34 000 finnsjubbskinn. Dessutom bjöds ut karakullamm- och sobelskinn. Värdet på förmedlingsförsäljningen var 12 miljoner euro (12/2018: 20 milj. euro).

Ca hälften av rävskinnen såldes, och skinnens medelpris sjönk i medeltal 5 procent jämfört med septemberauktionen. Det realiserade medelpriset ger inte en korrekt bild av skinnprisnivån, eftersom största delen av skinnen av bättre kvalitet lämnades osålda. Hela utbudet av finnsjubbskinn såldes till så gott som stabila prisnivåer. Alla viktiga marknader var representerade vid auktionen, och som normalt vid decemberauktionen gjorde kunderna främst kompletterande inköp.

”Den europeiska modeindustrins och Koreas aktivitet var en positiv faktor och indikerar den ställning ansvarsfullt producerade finska rävskinn har inom modet. Den varma vintern och den avtagande ekonomiska tillväxten på blårävens huvudmarknader i Kina påverkade auktionsförsäljningen. Det omedelbara behovet av blårävskinn var begränsat, och den verkliga marknadssituationen klarnar först under säsongens nästa auktion”, säger verkställande direktör Pertti Fallenius.

Saga Furs ordnar nästa auktion den 4–13.3.2020, då bolaget förutom räv- och finnsjubbskinn även bjuder ut minkskinn.

Saga Furs Oyj, insidermeddelande, 20.12.2019 klo 17.25