Saga Furs’ auktion – minkskinnen såldes till stigande priser

Minkförsäljningen vid Saga Furs’ nätauktion, som inleddes den 3.3, avslutades idag med goda resultat. Utbuden på 2,5 miljoner minkskinn såldes till 90 procent och prisnivån ökade avsevärt. Nästan 100 köpare från alla huvudmarknader deltog i nätauktionen och konkurrensen var hård. De största inköpen gjordes till Kina. Även kunder från Europa, Sydkorea och Ryssland gjorde inköp.

”Resultaten bekräftar trenden med ökande efterfrågan och stigande priser på minkskinn vilken inleddes vid vår decemberauktion. Detta avspeglar återhämtningen på marknaderna och stärker förtroendet inom pälsbranschens hela värdekedja”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Magnus Ljung.

”Inom vissa skinntyper överstiger efterfrågan klart utbuden. Vi tror att efterfrågan på ansvarsfullt producerade minkskinn kommer att öka ytterligare i och med att coronaepidemin avtar”, fortsätter Ljung.