Saga Furs’ auktion – värdet på förmedlingsförsäljningen nästan 190 miljoner

Saga Furs pälsauktion, som ordnades online, avslutades idag. Vid auktionen såldes nästan 3,6 miljoner minkskinn. Av utbuden på 590 000 certifierade Saga®-räv- och finnsjubbskinn såldes nästan 95%. Värdet på förmedlingsförsäljningen var 188 miljoner euro, vilket klart överstiger den totala försäljningen under hela förra säsongen (157 miljoner euro). Försäljningen gick huvudsakligen till Kina, men skinn såldes även till de övriga huvudmarknaderna.

”Pälshandeln är nu återigen på en lönsam nivå. För tillfället överstiger efterfrågan på minkskinn klart utbuden, vilket avspeglas i form av kraftigt stigande priser. Gällande rävskinnen är läget ännu inte lika bra. Även om det under den här säsongen redan har sålts klart fler skinn än vad som producerades i fjol, finns det som en följd av pandemin fortfarande osålda rävskinn från föregående säsong”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Magnus Ljung.

Saga Furs ordnar nästa auktion i september 2021.