Saga Furs’ auktionsresultat avspeglar allvaret i pandemiläget

Saga Furs’ auktion, som ordnades i ett exceptionellt svårt marknadsläge, avslutades i dag. Under de två sista dagarna bjöds ut 835 000 rävskinn, varav knappt 10% såldes. Av finnsjubbskinnen såldes 30% och av minkskinnen 16%.

Coronapandemin har kraftigt påverkat detaljhandeln med kapitalvaror och detaljhandelns förväntningar. På många viktiga marknader är konsumenterna ytterst försiktiga i sitt konsumtionsbeteende i rädsla för coronapandemins andra våg, och på vissa områden fortsätter pandemins första våg med oförminskad styrka. På bolagets viktigaste marknadsområde Kina har importen av varor av animaliskt ursprung försvårats betydligt som en följd av kampen mot coronapandemin. På basen av detta var förväntningarna inför juliauktionen inte höga. Bolaget ansåg det dock viktigt att ordna en auktion för att tillgodose den gryende efterfrågan och säkra att päls hålls kvar i kollektionerna.

”Det exceptionella försäljningsresultatet återspeglar allvaret i pandemiläget, men på basen av det kan man inte dra slutsatsen att intresset för päls skulle ha minskat. Köparna har ett omedelbart behov av ansvarsfullt producerade pälsskinn, och en tredjedel av de minkskinn som såldes förra veckan har redan levererats till kunderna. Vid auktionen såldes skinn till flera världskända modemärken”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Magnus Ljung.

Nästa auktion ordnas den 7-16.9.2020, då både mink-, räv- och finnsjubbskinn kommer att bjudas ut.