Saga Furs’ auktionsresultat reflekterar det osäkra globala läget

Saga Furs’ online-auktion avslutades idag. Vid auktionen såldes 500 000 minkskinn. Av utbuden på 490 000 räv- och finnsjubbskinn såldes knappt 40%. Inköpen gjordes huvudsakligen till Sydkorea och Kina, men även den europeiska modeindustrin köpte skinn. Värdet på förmedlingsförsäljningen var 27 miljoner euro (3/2021: 104 miljoner euro).

”Även om försäljningsprocenterna för rävskinn var bättre än för minkskinn påverkades hela auktionen kraftigt av kriget i Ukraina. Kriget avspeglas på hela produktionskedjan t.ex. i form av försvårad transportlogistik, stigande kostnader samt ökande osäkerhet. Den kinesiska marknaden köper större volymer med skinn först senare under säsongen och än så länge är coronarestriktionerna fortfarande i kraft där”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Magnus Ljung.

Saga Furs ordnar nästa online-auktion i april 2022.