Saga Furs’ avvikande öppethållningstider efter december auktion

23 December, kontoret är öppet till 13.30

24-26 December, Kontoret är stängt

27-30 December och 2-4 Januari, 8-16

5 Januari, kontoret är öppet till 13.30

6 januari, kontoret är stängt

Vi önskar alla våra samarbetspartners en fridfull jul och ett framgångsrikt nytt år!