Saga Furs bjuder ut ansvarsfulla pälsskinn – säsongens huvudauktion inleds onsdagen den 7.3

Saga Furs Oyj pressmeddelande 6.3.2018

Saga Furs’ viktigaste auktion för säsongen inleds i Vanda onsdagen den 7.3.2018 och fortsätter fram till tisdagen den 13.3.2018. Över 600 köpare från alla huvudmarknadsområden, dvs. Kina, Ryssland, Sydkorea samt Europas viktigaste modemarknader, väntas delta i auktionen. Utbuden omfattar ca 3,3 miljoner Saga®-minkskinn, 800 000 Saga®-räv- och 50 000 -finnsjubbskinn. Dessutom bjuds ut Karakul- lammskinn, och fredagen den 9.3 säljer bolagets nordamerikanska samarbetspartnern Fur Harvesters vilda skinn.

De omfattande utbuden lockar köparna till Vanda, men även Saga Furs’ rykte som föregångare inom ansvarsfull pälsproduktion. I år har det gått 10 år sedan Saga Furs som första bolag inom branschen undertecknade FN:s internationella Global Compact- initiativ. Global Compact är ett verktyg med hjälp av vilket företag kan bedöma hur dess verksamhet inverkar på de mänskliga rättigheterna, arbetslivet, miljön och kampen mot korruption.

”Saga Furs erbjuder fortfarande de bästa lösningarna för att ansvarsfullt kontrollera pälsskinnens leveranskedja. Vi har samarbetat med farmarna bl.a. angående djurens välmående ända sedan är 2005 då de första pälsfarmerna certifierades. Certifiering och spårbarhet är orsakerna till varför de internationella modehusen specifikt vill använda finska pälsskinn”, säger verkställande direktör Pertti Fallenius.

Liksom under fjolårets marsauktion bjuder Saga Furs även i år ut försäljningspartier med certifierade minkskinn. ”Vi erbjuder certifierade partier för att möta efterfrågan. De första certifierade minkpartierna såldes år 2017, rävpartierna år 2013 och finnsjubbpartierna år 2012. Numera är alla de räv- och finnsjubbskinn som säljs till 100 procent certifierade”, konstaterar Fallenius.

Saga Furs publicerar ett börsmeddelande om auktionsförsäljningen torsdagen den 8.3 samt efter den sista försäljningsdagen tisdagen den 13.3. Bolaget rapporterar dessutom dagligen om försäljningsresultaten på sina hemsidor. Ett detaljerat försäljningsprogram finns tillgängligt på bolaget hemsidor under Auktioner.

Representanter för media är välkomna att följa med auktionen. De ombedes anmäla sig på förhand.


Tilläggsinformation och anmälningar:
Informationschef Tytti Hämäläinen, tel. 040 511 5172, tytti.hamalainen@sagafurs.com