Saga Furs deltar i päls- och lädervarumässan i Beijing

Saga Furs’ satsningar på hållbar utveckling, ansvarsfullhet och pälsinnovationer fick återigen välförtjänt uppmärksamhet vid China Fur & Leather Products- mässan som ordnades i Beijing för 42:a gången. Evenemanget lockade ca 300 representanter för päls- och modebranschen.

Direktör Samantha Vesala, som ansvarar för Saga Furs’ affärsverksamhet i Asien, deltog tillsammans med ledande branschpåverkare i en paneldiskussion vid vilken diskuterades aktuella frågor inom pälsbranschen. Samantha uppmuntrade designers och modeföretag till uthållighet inför den kommande utmanande försäljningssäsongen samt att ha tillförsikt till sin egen kompetens och framtidstro. ”När köpkraften är svagare är det av högsta prioritet att bibehålla en hållbar utveckling i hela leveranskedjans kvalitet. Därutöver är det av avgörande betydelse att viktiga kunskapsresurser hålls kvar inom näringen”, konstaterar Samantha.

Saga Furs’ pälsinnovationer öppnar nya dörrar

”De sex pälsplagg som förevisades vid vår mässavdelning var tillverkade av välkända kinesiska modeskapare som använder Saga Furs’ material och tekniker. Med hjälp av dessa samt några nyare teknikprover vill vi uppmuntra designers att i sina skapelser använda nya tekniska innovationer och material av toppkvalitet”, berättar Nora Tse som ansvarar för Saga Furs’ marknadsföring i Asien.

Marsauktionen närmar sig

Saga Furs’ nästa auktion ordnas den 8-18.3.2016 och visningen börjar 1.3. Auktionen ordnas i samarbete med auktionsbolagen American Legend Cooperative och Fur Harvesters Auction Inc. De unikt omfattande försäljningsutbuden omfattar 6,7 miljoner minkskinn, en miljon räv- och finnsjubbskinn samt ett praktfullt sortiment vilda skinn.

15 jan. 2016