Saga Furs deltog för tredje året i rad i Fur Europe’s sommarkurs

Saga Furs är alltid beredd att delta i betydande internationella projekt som främjar medvetenheten om päls bland ungdomar. Saga Furs deltog nu för tredje året i rad i Fur Europe’s sommarkurs om pälsbranschen, som ordnades i Kastoria i Grekland.

Seminariet ordnades i Kastoria och Siatista, som är landets viktigaste pälsproduktions- och tillverkningsområden.

I seminariet deltog internationella studerande från olika sektorer av pälsproduktionskedjan. Saga Furs stöder projektet genom att bidra med värdefull know-how i samband med det allmänna stöd Saga Furs erbjuder via sin forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Saga Furs’ modul leddes i år av produktchef Per Reinkilde och informationschef Rebecca Reinkilde. Deras utmärkta presentationer väckte mycket positiv respons bland seminariedeltagarna, som ställde många frågor och livligt deltog i diskussionen.

Huvudtemana var fokuserade på Saga Furs’ teknikprover och olika pälstyper, som fick särskild uppmärksamhet. Även certifieringen och de av Saga Furs förmedlade certifierade skinnen, verksamhetsmetodernas transparens och auktionsbolagets struktur väckte stort intresse.

Som avslutning på seminariet höll Per Reinkilde projektets öppningsanförande och önskade seminariet och seminariearbetena lycka till.