Saga Furs erbjuder de första skinnen av Furmark på decemberauktionen

Från och med decemberauktionen 2021, ingår all mink-, räv- och sjubbskinn som erbjuds på Saga Furs auktioner i Furmarks certifieringssystem. ”Furmark är ett globalt certifieringssystem som inkluderar flera certifieringsprogram. I Furmark-systemet, är de mest relevanta certifieringsprogrammen för Saga Furs WelFur och de nordamerikanska certifieringarna”, förklarar Magnus Ljung, VD för Saga Furs. Enligt Ljung är Furmarks största framsteg att hela pälsvärdekedjan och framåt från auktionshuset kan certifieras. ”Tidigare fanns det inget gemensamt program för de företag som bereder och färgar skinnen för att få sina processer certifierade. I dagens läge med Furmark är varje steg i leveranskedjan föremål för certifiering och tredjepartsbedömning.”

Saga Furs garanterar certifierat skinn

Saga Furs roll i Furmark är att se till att de skinn vi erbjuder på våra auktioner, är certifierade. För att gå djupare in på detaljer kring djurskyddscertifieringar och Saga Furs globala erbjudande, säger Ljung att Saga Furs nu kan bevisa att alla mink-, räv-, sjubb- och sobelpälsar är 100 % certifierade med tredjepartsrevisioner.

”Från och med säsongen 2014/2015 har alla räv- och sjubbskinn certifierats genom Saga Certification enligt finsk standard. Under 2019 inkorporerade vi WelFur i Saga Certification, vilket gjorde att vi kunde erbjuda även minkpartier som var 100 % certifierade. I dagens läge är Furmark och dess globala position samt även vårt nordamerikanska minkerbjudande fullt certifierat. Det här är ett stort steg för att utveckla djurens välfärd, framhåller Ljung.

Spårbarhet för konsumenterna

Furmark har en spårbarhetskomponent i sig för att ge insyn till konsumenterna. ”För att garantera robustheten och transparensen i hela Furmark-processen, kopplar Furmark de olika processerna till varandra genom varje steg i leverantörskedjan. Spårbarhetskomponenten omfattar hela värdekedjan, och skinnen kan spåras tillbaka till vår auktion.”

För att synliggöra konsumenterna vilka produkter som är under granskning av Furmark, har varje Furmark-plagg en unik etikettkod för att ge spårbarhetsdetaljer. Saga Furs kommer att fortsätta erbjuda etiketter samt hangtag som vanligt. Endast designen kommer att ändras lite: WelFur-logotyp ersätts av Furmark-logotyp.

”Transparens är centralt för Furmark: Produkterna är spårbara, certifierade och garanterade och de uppfyller erkända standarder. Furmark tillhandahåller ett enkelt, igenkännligt märke som säkerställer att konsumenter kan köpa certifierad päls med tillförsikt. Det var orsaken till att Saga Furs bestämde sig för att vara med”, säger Magnus Ljung.

 

Furmarks certifieringssystem omfattar hela pälsvärdekedjan. Alla punkter i värdekedjan verifieras av en tredjepartsrevisor. Dessutom kan värdekedjan från auktion till konsument beskrivas genom ChainPoint´s blockkedjesystem. Med det nylanserade SagaTrac RFID-systemet kan du spåra skinnet hela vägen till de enskilda gårdarna och ursprungslandet.

För ytterligare information om certifiering och spårbarhet, vänligen kontakta Marika Peuhkuri-Grön, marika.peruhkuri-gron@sagafurs.com

För ytterligare information om Furmark, besök www.furmark.com