Saga Furs expanderar sin verksamhet i Nordamerika

För att stärka sin ställning som ett internationellt auktionsbolag och implementera sin tillväxtstrategi har Saga Furs grundat en farmarservice-enhet i Nordamerika. Enhetens uppgift är att samla in skinn av toppkvalitet från områdets bästa pälsfarmer. På så sätt kan vi erbjuda våra auktionskunder ett allt bredare skinnsortiment. Dessutom kan vi erbjuda de nordamerikanska farmarna bättre tillgång till de internationella marknaderna, samt å andra sidan erbjuda nordamerikansk mink till de välkända modehusen.

”Vid tidigare auktioner har det funnits tydliga tecken på att det finns behov av ett bredare utbud av högklassiga skinn, och därför beslöt vi oss att expandera till Nordamerika”, säger Julio Suarez Christiansen, som förutom Europa även ansvarar för Nordamerika. Vi vill dela vår kunskap med de lokala farmarna och tillsammans bygga upp lönsamma affärsverksamhetsmodeller.

För att på bästa sätt kunna betjäna de nordamerikanska samarbetspartnerna, har ett team grundats för ändamålet.

Magnus Ljung återvänder till Saga Furs’ team som Business Manager fr.o.m. den 1.11.2016. Han ansvarar för att bygga upp och leda verksamheten i Nordamerika. Redan under den här säsongen har Magnus i egenskap av konsult studerat marknaderna på området och skapat kontakter dit. Han rapporterar till Julio.

Ben Smit har börjat hos Saga Furs som Area Manager (Area Manager, North American Ranchers) den 1.10.2016. Ben har årtiondens erfarenhet av pälsuppfödning, vilket är till stor nytta när det gäller att etablera starka samarbetsförhållanden. Ben är stationerad i Salt Lake City (Utah) och rapporterar till Magnus.

”Den nya affärsverksamhetsenheten är redan operativ och jag är glad över de nordamerikanska farmarnas mottagande och över det livliga intresse de har visat”, fortsätter Julio.

3 okt. 2016