Saga Furs flyttar marsauktionen på grund av coronavirusepidemin

Saga Furs Oyj har beslutat skjuta fram marsauktionen med en knapp månad på grund av coronavirusepidemin och de därav följande reserestriktionerna. Auktionen ordnas i Vanda den 1–7.4.2020.

Genom att flytta auktionen till en senare tidpunkt vill bolaget göra det möjligt för alla kunder att delta. För tillfället är en stor del av kunderna förhindrade att anlända till auktionen som en följd av de reserestriktioner och förändringar i flygtrafiken som införts bl.a. på grund av coronavirusepidemin.

Auktionsutbuden förblir oförändrade trots ändringarna i tidtabellen. Det är alltför tidigt att bedöma effekterna av den förändrade auktionstidtabellen på bolagets resultat.

Saga Furs Oyj, insidermeddelande, 14.2.2020 klo 13.50

Tilläggsinformation: Informationschef Tytti Kotipelto, tel. 040 511 5172