Saga Furs förmedlade skinn för 31 miljoner euro vid den första nätauktionen trots det exceptionella läget

Saga Furs ordnade räkenskapsperiodens andra auktion exceptionellt som en nätauktion den 23.3-9.4.2020. Resultaten för online-auktionen, som ordnades för första gången, var klara först i dag. Den globala coronavirusepidemin och därtill relaterade begränsningar gjorde det omöjligt att ordna en traditionell auktion.

Över 150 köpare från olika marknader deltog i den tre veckor långa nätauktionen. Som en följd av coronavirusepidemin köpte de europeiska köparna endast begränsade mängder skinn, medan Kina och Korea var aktiva då coronavirusläget där hade förbättrats och affärsverksamheten så småningom åter började komma igång.

Värdet på nätauktionens förmedlingsförsäljning var 31 miljoner euro. Vid auktionen såldes totalt ca 1 300 000 minkskinn och 75 000 räv- och finnsjubbskinn. Det fanns inte något omedelbart behov av rävskinn på deras huvudmarknadsområde Kina, eftersom tillverkarna hinner köpa material huvudsakligen till besatser vid bolagets juniauktion. Minkskinnen hade betydligt bättre åtgång, eftersom de använts till plagg vilkas tillverkning tar längre tid.

”Hela världen är i en utmanande situation pga. coronaviruset och dess inverkningar. I detta exceptionella läge lyckades vi dock organisera en smidig online-auktion, tack vare vilken kunderna hade möjlighet att köpa råvaror för att täcka omedelbara behov. En betydande del av de skinn som såldes vid nätauktionen har redan levererats till kunderna trots de logistiska utmaningarna, vilket är en indikation på efterfrågeläget på pälsskinn,” säger verkställande direktör Pertti Fallenius.

Saga Furs ordnar nästa auktion den 8-16.6.2020.

 

Saga Furs Oyj, insidermeddelande, 14.4.2020 kl. 19.00