Saga Furs försvarade prisnivån på rävskinn

Rävskinnsförsäljningen vid Saga Furs’ online-auktion avslutades idag. Över hälften av utbuden på 580 000 räv- och finnsjubbskinn såldes.

”Coronapandemin har ännu inte släppt sitt grepp, vilket har lett till att skinn- och plagghandeln har startat långsamt på de viktigaste marknadsområdena. I det här läget ansåg bolaget det motiverat att försvara prisnivån, framför allt då det endast fanns kvar mindre mängder skinn av bättre kvalitet”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Magnus Ljung.

En tredjedel av blå- och Shadowrävskinnen såldes till nästan samma prisnivå som vid juniauktionen, medan nästan 80% av de lägre kvalitetsklasserna såldes. Samtliga Blue Frost- rävskinn såldes till stigande priser.

Skinnauktionen fortsätter med försäljning av minkskinn och avslutas den 16.9 då bolaget publicerar ett börsmeddelande över hela auktionen.