Saga Furs försvarade prisnivån vid juniauktionen

Saga Furs Oyj, börsmeddelande, 15.6.2018 kl. 17:50

Vid Saga Furs Oyj:s internationella auktion, som avslutades i dag, bjöds ut 3,9 miljoner Saga®-minkskinn, varav 73 procent såldes, samt över 700 000 Saga®-rävskinn och 35 000 Saga®-finnsjubbskinn, av vilka över 90 procent såldes. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 106 miljoner euro (120 milj. euro i juni 2017).

”Auktionen var utmanande, eftersom det fortfarande finns stora mängder skinn och plagg i handelns olika led. Efterfrågan och utbud är i obalans, vilket kraftigt påverkar prisnivån. Den senaste tidens prisnedgångar vid de övriga internationella auktionerna har ökat osäkerheten på marknaden. I den här situationen beslöt vi att lämna en del av skinnen osålda för att stabilisera prisnivån. De nuvarande prisnivåerna på mink- och rävskinn täcker inte producenternas kostnader, vilket betonar vikten av att försvara prisnivån”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Pertti Fallenius.

Under innevarande säsong har hittills sålts 1,6 miljoner rävskinn (1,7 miljoner rävskinn vid motsvarande tidpunkt under föregående räkenskapsperiod). Rävskinnens medelpris är 67 euro vilket är drygt 15 procent lägre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Minkskinn har det hittills sålts 5,7 miljoner (5,8 miljoner vid motsvarande tidpunkt under föregående räkenskapsperiod). Medelpriset på minkskinn är tillsvidare 22 euro, vilket är ca 20 procent lägre än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Saga Furs’ nästa auktion ordnas den 14-18.9.2018.

Tilläggsinformation:
Modeaffärsverksamhetsdirektör Tia Matthews, tel. 040 802 0878

www.sagafurs.com