Saga Furs hade stark minkauktion

Minkförsäljningen vid Saga Furs’ online-auktion inleddes den 10.6 och avslutades idag. Av utbuden på 3,9 miljoner minkskinn såldes över 90 procent och prisnivån steg betydligt inom alla skinntyper.

”Prisutvecklingen kan illustreras av det faktum att värdet på minkförsäljningen vid vår juniauktion klart översteg värdet på hela förra säsongens minkförsäljning, trots att mer än dubbelt så många skinn såldes då. Som det ledande företaget i branschen är detta för oss ett tecken på att förtroendet för ansvarsfullt producerade skinn har återställts. Den nuvarande prisnivån är även lönsam för alla minkfarmare”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Magnus Ljung.

Över 100 köpare från alla huvudmarknadsområden deltog i online-auktionen och konkurrensen var livlig. Kina var den klart dominerande marknaden, men inköp gjordes även av kunder från Sydkorea, Grekland och Ryssland.

Pälsauktionen fortsätter med försäljning av rävskinn och avslutas den 17.6, då bolaget publicerar ett börsmeddelande om hela auktionen.