Saga Furs’ mars-aprilauktion ordnas som nätauktion och inleds redan den 23 mars

Som en följd av den snabba spridningen av COVID-19 (coronaviruset) och de strikta reserestriktioner som införts av de finska myndigheterna, är det nu uppenbart att det inte kommer att vara möjligt för oss att ordna en normal auktion. Våra kunder har meddelat att de kommer att behöva skinn, och vi har förbundit oss att göra skinnen tillgängliga. Av den orsaken har vi beslutat att ordna mars-aprilauktionen som en online-auktion

Eftersom budgivningen online är långsammare kommer auktionen att pågå under en tre veckors period. Auktionen avslutas den 9 april. De totala utbuden kommer att vara samma som planerades för den normala auktionen.

Vi är övertygade om att våra kunder kommer att förstå och stöda våra ansträngningar att organisera en online-auktion under dessa exceptionella omständigheter.