Saga Furs´ juniauktion: Rapporter och börsmeddelanden

Dag 7: Insiderbulletin 16.6.2023 kl. 18.40

Värdet på förmedlingsförsäljningen 111 miljoner euro vid Saga Furs’ juniauktion

Saga Furs’ skinnauktion avslutades idag med rävskinnsförsäljning. Över 230 köpare deltog i auktionen, och majoriteten av inköpen riktades till bolagets huvudmarknad Kina. Inköp gjordes även till Sydkorea, Turkiet samt den västerländska modeindustrin.

Vid auktionen bjöds ut 5 miljoner minkskinn, varav 76% såldes, och drygt 500 000 räv- och finnsjubbskinn, varav ca 60% såldes. Jämfört med marsauktionen sjönk priserna på minkskinn med i genomsnitt 8% och på rävskinn 17%, varav 5 procentenheter berodde på försvagningen av Kinas valuta yuan. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 111 miljoner euro (6/2022: 92 milj. euro). Efter juniauktionen har Saga Furs sålt lika många minkskinn (8,2 miljoner) som under hela föregående räkenskapsperiod, fastän septemberauktionens utbud på 4 miljoner minkskinn ännu återstår. Situationen är svårare gällande rävskinnen, även om fler skinn sålts under innevarande räkenskapsperiod jämfört med samma period i fjol.

”Vi förväntade oss att rävskinnsförsäljningen skulle vara återhållsam och prisnivån klart otillräcklig. Förutom den försiktighet som råder på marknaden i Kina har rävskinnens situation redan länge hämmats av den ringa efterfrågan på pälsbesatser”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

Torsdagen den 29.6 publicerar Saga Furs en halvårsrapport för räkenskapsperioden som inleddes den 1.11.2023. Bolaget ordnar nästa auktion i september 2023.

 

Dag 9: Auktionsrapport 16.6.2023

På den avslutande dagen av Saga Furs juniauktion bestod utbudet av 350 000 blårävskinn.

 • Dagens utbud såldes till 55 % till lägre priser
 • Största inköpen gick till Kina som stöddes av olika europeiska länder och Sydkorea.

Vi vill tacka de cirka 240 köpare som deltog i auktionen. Som alltid ser vi fram emot att träffa er igen i september!

 

Dag 8: Auktionsrapport 15.6.2023

Under de två sista dagarna av Saga Furs juniauktion erbjuder vi till försäljning rävskinn och finnsjubbskinn. Idag startade vi försäljningen med 140 000 rävskinn och 23 000 finnsjubbskinn.

 • Blue Shadow -rävutbudet såldes till 70 %
 • Utbudet av Blue Frost -rävskinnen och silverrävskinnen såldes båda till 60 %
 • Finnsjubbskinnen såldes till 55 %
 • Alla ovanstående skinn såldes till lägre priser
 • Vi erbjöd också till försäljning olika typers mutationsskinn
 • Kina stod för de största inköpen, med stöd från Turkiet och andra europeiska länder


Toplotten av silverrävskinnen köptes av Shin Kosmisch på uppdrag av ett kinesiskt modebränd Fire Lady Fur

Auktionen avslutas i morgon med försäljningen av 350 000 blårävskinn.


Dag 7: Insiderbulletin 14.6.2023 kl. 16.40 EET

 Vid Saga Furs’ auktion såldes 3,8 miljoner minkskinn

Minkskinnsförsäljningen vid Saga Furs pälsauktion, som inleddes torsdagen den 8.6., avslutades idag onsdagen den 14.6. Vid auktionen bjöds ut 5 miljoner minkskinn, varav 76% såldes. Prisnivån i euro sjönk i medeltal ca 8% jämfört med marsauktionen, men endast ca 4% i yuan, valutan på vårt viktigaste marknadsområde Kina.

Över 220 köpare deltog i auktionen, och majoriteten av försäljningen riktades till bolagets huvudmarknadsområde Kina. Inköp gjordes även till Sydkorea och Turkiet samt den västerländska modeindustrin.

”Minkauktionens försäljningsmängder var i linje med våra förväntningar. Vid de senaste internationella auktionerna har priset på minkskinn minskat, och trenden fortsatte hos oss. Kinas ekonomi har återhämtat sig långsammare än väntat efter den långa pandemiplågan, och marknaderna präglas av försiktighet”, säger Saga Furs’ verkställande direktör Markus Gotthardt.

Auktionen fortsätter fram till fredagen den 16.6 med försäljning av finnsjubb- och rävskinn. Efter att auktionen har avslutats publicerar bolaget ett börsmeddelande om hela auktionen.

 

Dag 7: Auktionsrapport 14.6.2023

Saga Furs minkauktion avslutas idag med försäljningen av olika Cross-typers minkskinn.

 • Utbudet av Cross-typens 150 000 Silver-minkskinn såldes till 65 % till något lägre priser
 • Utbudet av Cross-typens 80 000 Black-minkskinn och resten av Cross-minkskinnsutbudet såldes till 85 %
 • Kina stod för de största inköpen, med stöd från Sydkorea

Auktionen fortsätter till fredagen den 16 juni med försäljning av olika typer av rävskinn och finnsjubb.

 

Dag 6: Auktionsrapport 13.6.2023

Minkauktionen fortsatte idag med försäljningen av bruna och Mahogany -honminkskinn samt det samsorterade utbudet av svarta minkskinn.

 • Bruna minkskinn av Classic-typ såldes till 85 % och skinnen av Velvet-typ såldes till 70 %, båda till lägre priser
 • De samsorterade Mahogany -honminkskinnen såldes till 60 % till lägre priser
 • De nordamerikanska Mahogany -honminkskinnen såldes till 65 % till lägre priser
 • Det samsorterade utbudet av svarta hanminkskinn såldes till 60 % till lägre priser och utbudet av honminkskinn såldes till 55 % till något lägre priser
 • Det selektiva köpbeteendet påverkade dagens säljresultat. De största inköpen gjordes till Kina med stöd från Sydkorea.

Minkauktionen avslutas i morgon då utbudet består av olika Cross-typers minkskinn. Auktionen fortsätter till fredagen den 16 juni med försäljning av rävskinn.

 

Dag 5: Auktionsrapport 12.6.2023

Idag erbjöd vi till försäljning 770 000 bruna och 100 000 Mahogany-hanminkskinn.

 • Det stora utbudet av bruna hanminkskinn såldes till 80 % till en lägre prisnivå än prisnivån under mars-auktionenUtbudet av de nordamerikanska och samsorterade Mahogany-hanminkskinnen såldes båda till 80 % till lägre priser
 • De största inköpen gjordes till Kina, Sydkorea och Turkiet

I morgon fortsätter auktionen med försäljningen av bruna och Mahogany -honminkskinn samt det samsorterade utbudet av svarta minkskinn.

Dag 4: Auktionsrapport 11.6.2023

Vi är nu halvvägs genom juni-auktionen för minkskinn. Efter söndagens auktion har vi totalt sålt 80 % av minkskinnen som vi erbjudit till försäljning. Idag erbjöd vi till försäljning 250 000 Palomino-skinn och 350 000 svarta minkskinn från det nordamerikanska utbudet.

 • Av Royal Black -utbudet såldes över 80 % till något lägre priser
 • Resten av de svarta skinnen från det nordamerikanska utbudet såldes så gott som alla till lägre priser
 • Det samsorterade Palomino-utbudet såldes till 80 % till lägre priser
 • Alla jämförelser hänvisar till Saga Furs marsauktion
 • Kina och Sydkorea stod för de största inköpen

Auktionen fortsätter i morgon med försäljningen av 770 000 bruna och 100 000 Mahogany-minkskinn.

 

Dag 3: Auktionsrapport 10.6.2023

Idag erbjöd vi till försäljning 900 000 Silverblue-minkskinn.

 • Utbudet såldes till 90 % till något lägre priser
 • De största inköpen gjordes till Kina med starkt stöd från Sydkorea och Turkiet

Auktionen fortsätter i morgon med försäljningen av det nordamerikanska utbudet av svarta minkskinn och Palomino-minkskinn.

 

Dag 2: Auktionsrapport 9.6.2023

På auktionens andra dag erbjöds det närapå 800 000 vita och Pastel-minkskinn till försäljning. Dagen avslutades med försäljningen av Swakara-utbudet.

 • De vita honminkskinnen av Classic-typ såldes till 90 % med lägre priser
 • Resten av utbudet på vita minkskinn såldes till 60 % till en något lägre prisnivå
 • Hela utbudet av Pastel-minkskinn såldes under stark konkurrens med klart stigande priser
 • Swakara-utbudet såldes till 40 %.
 • De största inköpen gjordes till den Kina med starkt stöd från Sydkorea och Turkiet

Topplotten av vita Velvet -honminkskinn köptes av Ben Zhao från Joinlong (Asien) för Ma Lianglong från Ao Zhuo Ya Fur.

 

Topplotten av Swakara-utbudet köptes av det kinesiska IZUO modemärket.

Minkauktionen fortsätter i morgon med försäljningen av 900 000 Silverblue-minkskinn.

 

Dag 1: Auktionsrapport 8.6.2023

Saga Furs´ juniauktion inleddes idag I en koncentredad atmosfär. Under den 9 dagar långa auktionen kommer Saga Furs att erbjuda till försäljning 5 miljoner minkskinn och 485 000 rävskinn till över 220 registrerade köpare från alla huvudmarknader.

 • I dag erbjöds till försäljning 318 000 Pearl- och 67 000 Sapphire -minkskinn
 • Alla jämförelser hänvisar till Saga Furs marsauktion
 • Pearl Classic honskinnen såldes till över 90 % till fasta priser
 • Resten av Pearl-utbudet såldes till 70 % med något lägre priser
 • Sapphire Velvet -skinnen såldes till 100 % för höga priser
 • Majoriteten av köparna kom idag från Kina och Sydkorea

Auktionen fortsätter i morgon med försäljning av vita och Pastel -minkskinn. Dessutom kommer vi att för första gången erbjuda till försäljning ett Furmark®-certifierat Swakara-utbud.