Saga Furs kundseminarier påbörjas på nytt i Haining, Kina

På grund av att Kina fått Covid -19 under god kontroll, har Saga Furs dragit upp seglen och arrangerat ett tre dagars pälsseminarium angående olika ämnen under olika dagar. Evenemanget ordnades i Haining, Kinas främsta stad inom pälsmode, vilken fått starkt stöd samt positivt gensvar från kunder i Zhejiang.

Haining har varit i framkant vad gäller omvandling och uppgradering av pälsindustrin. Här har många unga entreprenörer, designers och särskilt de blomstrande försäljningskanalerna på internet, injicerat mer vitalitet i Haining samt skapat många utmärkta internettalanger inklusive modebloggare.

Enligt de specifika behoven hos olika målgrupper inom pälsindustrin, fokuserade seminariet på tre dagar på olika teman och nyckelinnehåll varje dag. Under skinnhandlarnas seminarium den 18 maj, fokuserade Saga Furs på produktionsförändringar och pristrender inom den internationella pälsindustrin under de senaste tio åren, samt prognosen för de kommande två åren för mer än 60 skinnhandlare. Den detaljerade och objektiva dataanalysen gav mer rationellt tänkande vad beträffar fortsatta inköpsplaner.

Den 19 maj fokuserade seminaret på beskrivning och utställning av olika pälstekniker. Ungefär 50 lokala produktionsföretag var inbjudna till seminariet, vilka gav stor inspiration till deras nya produktutveckling 2021. Saga Furs ordnade också en minishow med de populära elementen från olika tider under det senaste decenniet och lyfte särskilt fram de olika trenderna från 2021 inom pälsteknik.

Det första interaktiva Salon of Saga Furs online var inställt på 20 maj 2021. Salon-seminariet fokuserade  på det nya Saga Furs Creative Hub, som visade mer historia bakom designen för olika mode märken och hjälpte detaljhandelsmärken att skicka mer historier kring pälsarna under kontakten med konsumenterna. Saga Furs hållbarhetskoncept har vunnit godkännande och erkännande av aktiva onlinevarumärken och har vidarebefordrats och marknadsförts av dem.

Genom utbytet med den nya generationen onlinemärken i den ledande positionen inom branschen, såsom Alyinwow, Fire lady, Mandy Shen, Ms beast, har båda sidor en djupare förståelse och ömsesidig inspiration. Det interaktiva utbytet har lett till korrekt dockning för Saga Furs och online-industrikedjan, och vi ser fram emot att öppna en ny vision om en pälsvärld genom framtida samarbete.

Eftersom covid-19 har blockat det internationella resandet, kunde inte Saga Furs VD Magnus Ljung, affärsområdes direktör Samantha Vesala och enhetschefen för Saga Furs Creative Hub Leena Harkimo medverka i seminariet personligen, men de kunde ändå delta online. Detta seminarium hyllades och sprids varmt av kunder från alla delar av pälsindustrin, vilket har skapat optimism för framtiden.