Saga Furs ökar sitt försprång på marknaderna för etisk päls genom att erbjuda hundraprocentigt certifierade minkpartier

Den etiska pälsproduktionens föregångare Saga Furs bjuder ut hundraprocentigt certifierade minkskinn. Saga Furs är världens första och enda auktionsbolag som kan erbjuda fullständigt certifierade minkutbud.

Saga Furs och ProFur har under årens lopp tillsammans utvecklat det finska certifieringsprogrammet för att möta de stora modehusens och den nya konsumentgenerationens krav på hållbar utveckling och djurens välmående. Programmet har ytterst höga målsättningar för bl.a. djurens välmående och de överstiger klart kraven i Finlands och EU:s lagstiftning.

Saga Furs har sålt hundraprocentigt certifierade räv- och finnsjubbskinn redan under fem års tid, och nu kommer motsvarande mink för första gången ut på marknaderna. I och med detta implementerar hela branschen allt högre djurvälfärdsstandarder.

”I det finska certifieringssystemet har man i samarbete med farmerna redan under många år investerat i utvecklingen och implementeringen av hållbara och transparenta pälsuppfödningsmetoder. Målsättningen är att förbättra metoderna och få hela vår bransch att motsvara världens högsta kvalitetskriterier”, berättar Saga Furs’ verkställande direktör Pertti Fallenius som talade vid marsauktionen.

Modeindustrin ser denna auktion som en betydande milstolpe, som FENDI:s operativa direktör Frederic Munoz kommenterar:

”FENDI har alltid strävat att öka leveranskedjans transparens. Vi är stolta över att vara här i Vanda tillsammans med vår mångåriga samarbetspartner Saga Furs och medverka i den första auktion vid vilken även säljs hundraprocentigt certifierad mink”.

Den finska certifieringen är ett unikt farmövervakningssystem, vars målsättning är att upprätthålla och förbättra de på farmen uppfödda djurens välmående, produktionens kvalitet och pälsdjursuppfödarnas yrkesskicklighet. I framtiden kommer certifieringen även att innefatta WelFur- protokollet, som är en vetenskapligt definierad metod för att bedöma djurens välmående.

”I sin egenskap av ledande lyxmodehus har FENDI en unik och exklusiv kunskap i pälsbearbetning och vi har förbundit oss att garantera vår globala kundbas högsta möjliga nivå på djurens välmående”, avslutar Frederic Munoz.

Tilläggsinformation: Modeaffärsverksamhetsdirektör Tia Matthews, tel. 040 8020 878