Saga Furs’ ordnade räkenskapsperiodens första auktion – försäljningen fördelades mellan alla marknader  

Saga Furs Oyj, börsmeddelande, 20.12.2018 kl. 16.35

Den internationella modeindustrin deltog aktivt i Saga Furs’ pälsauktion, som avslutades torsdagen den 20.12.2018. Under den två dagar långa auktionen bjöds ut ca 280 000 certifierade Saga-räv- och ca 35 000 certifierade Saga-finnsjubbskinn. Dessutom bjöds ut karakul-lamm- och sobelskinn. Över 200 köpare deltog i auktionen, och värdet på den totala auktionsförsäljningen var 20 miljoner euro (18 milj. euro i december 2017).

Blårävskinnen såldes i dag till 100 procent till närapå samma prisnivå som vid septemberauktionen, och ett positivt tecken var att försäljningen fördelades mellan olika marknader. Priserna täcker dock tyvärr inte skinnens produktionskostnader. Prisnivån på shadowräv sjönk en aning men var klart högre jämfört med blårävskinnen. De övriga rävskinnen såldes till ca 80 procent till stabila eller lätt sjunkande priser. Finnsjubbskinnen såldes till 100 procent och prisnivån sjönk ca 10 procent jämfört med septemberauktionen. Auktionsinköpen gjordes till Kina och modeindustrin i Europa med kraftigt stöd av Korea, Turkiet och Ryssland.

”Resultatet vid säsongens första auktion var på det stora hela enligt förväntningarna. Räv- och finnsjubbförsäljningen fördelades jämt mellan de olika marknadsområdena, vilket är ett tecken på att päls används till besatser och plagg på alla marknader. Blårävskinnens verkliga marknadsläge klarnar dock under säsongens följande auktioner”, säger verkställande direktör Pertti Fallenius.

Saga Furs ordnar nästa auktion den 8-15.3.2019, då utbuden förutom räv- och finnsjubbskinn även innehåller minkskinn. Auktionen ordnas i samarbete med det nordamerikanska auktionsbolaget Fur Harvesters Auction Inc.