Saga Furs Oyj byter verkställande direktör

 

Saga Furs Oyj, börsmeddelande 11.3.2022 kl.19.20

EM Markus Gotthardt har utnämnts till Saga Furs Oyj:s nya verkställande direktör. Han tillträder sin tjänst senast den 16.5.2022. Magnus Ljung, som lett bolaget sedan år 2020, lämnar bolagets operativa ledning med omedelbar verkan. Fram tills den nya verkställande direktören tillträder kommer verkställande direktörens uppgifter att skötas av bolagets vice verkställande direktör och verkställande direktörens suppleant Juha Huttunen.

Markus Gotthardt har fungerat som HKScan Finlands kommersiella direktör, och han har över 25 års erfarenhet av att arbeta med lokala och internationella företag, från små lokala start-ups till inhemska storbolag och stora internationella märkesvarubolag. Hans styrkor inkluderar företagsledning, varumärkesbyggande och -ledning samt organisationsutveckling- och ledning.

”För två år sedan bedömde styrelsen det nödvändigt att effektivera bolagets verksamhet och genomföra strukturella förändringar i bolaget. Styrelsen utnämnde Magnus Ljung att genomföra dessa, och redan från början var det fråga om tidsbegränsad anställning. Situationen på skinnmarknaderna har utvecklats på ett sådant sätt att man förutom verksamhetens effektivisering även bör beakta den post-pandemiska strategin samt dess genomförande. Av den orsaken är det nu en lämplig tidpunkt att överföra ansvaret. Jag vill tacka Magnus Ljung för hans insats i Saga Furs’ ledning. Under hans ledarskap har bolagets verksamhet målmedvetet effektiverats och under föregående räkenskapsperiod gjorde bolaget även ett utmärkt resultat, vilket ger den nya verkställande direktören en bra grund att starta från”, säger Saga Furs’ styrelseordförande Jari Isosaari.

 

Tilläggsinformation:

Styrelseordförande Jari Isosaari, tel. 0400 718 337