Saga Furs Oyj ordnar internationell skinnauktion 16-20 september

Saga Furs Oyj:s fjärde och sista auktion för räkenskapsperioden 1.11.2016–31.10.2017 inleds i Vanda i morgon lördagen den 16 september. Vid auktionen bjuds ut 1,6 miljoner Saga®- minkskinn och 780 000 certifierade räv- och finnsjubbskinn. Över 450 köpare från de viktigaste marknadsområdena väntas delta i auktionen.

Saga Furs är världens enda auktionsbolag som förutom certifierade räv- och finnsjubbskinn även bjuder ut fullständigt certifierade minkpartier. Sådana certifierade partier bjuds även ut vid denna auktion. För övrigt är auktionsutbuden representativa för slutet av säsongen, huvudsakligen bestående av vårskinn samt skinn av de sämre kvalitetsklasserna. Utbuden innehåller dock även skinn av normal kvalitet.

På grund av de begränsade minkutbuden publicerar bolaget ett börsmeddelande bara på auktionens sista försäljningsdag onsdagen den 20 september. Ett detaljerat försäljningsprogram finns på sagafurs.com  / Auktioner.

Representanter för media är välkomna till auktioner. Anmälningar vänligen till informationschef Tytti Hämäläinen, tytti.hamalainen@sagafurs.com eller tel. 040 5115 172.

Tilläggsinformation: Modeaffärsverksamhetsdirektör Tia Matthews, tel. 040 8020 878, sagafurs.com