Saga Furs Oyj:s ekonomiska rapportering och bolagsstämma säsongen 2017/2018

Saga Furs Oyj:s styrelse har beslutat att bokslutskommunikén för räkenskapsperioden 1.11.2016–31.10.2017 publiceras torsdagen den 25.1.2018. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet publiceras måndagen den 29.1.2018.

Den ordinarie bolagsstämman ordnas torsdagen den 19.4.2018.

Under räkenskapsperioden 1.11.2017–31.10.2018 publiceras:

  • halvårsrapporten onsdagen den 27.6.2018
  • bokslutskommunikén onsdagen den 23.1.2019
  • styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut måndagen den 28.1.2019

Saga Furs Oyj

Tilläggsinformation: Vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 050 512 0326