Saga Furs Oyj:s marsauktion avslutades med lyckad blårävförsäljning

Mode- och textilindustrins världsomfattande intresse för päls samt återhämtningen på marknaderna i Ryssland inverkade positivt på förmedlingsförsäljningen vid Saga Furs Oyj:s auktion, som avslutades i dag. Auktionsutbuden omfattande över 780 000 Saga® -rävskinn och över tre miljoner Saga® -minkskinn såldes till hundra procent. Värdet på auktionens totala förmedlingsförsäljning var 189 miljoner euro, vilket är 53 procent mer än vid motsvarande auktion under föregående försäljningssäsong. Ca 750 köpare från samtliga marknadsområden deltog i auktionen.

”De positiva stämningarna och den livliga efterfrågan återspeglades i auktionssalen under hela den tio dagar långa auktionen”, säger Saga Furs Oyj:s verkställande direktör Pertti Fallenius. ”Flera andra marknader, såsom Europa, Ryssland och Korea, var aktiva vid sidan av Kina, vilket indikerar att mode- och textilindustrin har stort intresse för ansvarsfullt producerade finska skinn av hög kvalitet. Den lägre prisnivån under föregående säsong har för sin del bidragit till att efterfrågan har ökat”.

Den starka blårävförsäljningen lyfte den sista auktionsdagens försäljning och dagens utbud av  Saga® -blårävskinn såldes till hundra procent till 15 procent högre priser jämfört med decemberauktionen. Medelpriset på blårävskinnen var 89 euro. Största delen av skinnen såldes till Kina och återstoden fördelades mellan marknaderna i Korea, Europa och Ryssland.

Tilläggsinformation: Affärsverksamhetsdirektör Tia Matthews, tel. 040 8020 878