Saga Furs Oyj:s septemberauktion avslutades med hundraprocentig rävförsäljning

Saga Furs Oyj:s sista auktion för räkenskapsperioden som inleddes den 1.11.2015 avslutades i dag. Vid auktionen såldes drygt en miljon Saga®- mink- samt över 740 000 certifierade Saga®- räv- och drygt 30 000 finnsjubbskinn. Septemberauktionens utbud avvek från säsongens övriga auktioner såtillvida att en betydande del av utbuden bestod av skinn av sämre kvalitet. I auktionen deltog nästan 500 köpare från samtliga marknadsområden. Värdet på förmedlingsförsäljningen var 69 miljoner euro (56 miljoner euro i september 2015).

”Den hundraprocentiga försäljningen, den lindrigt ökande prisnivån och inköpens jämna fördelning över flera marknader utgör tecken på att förtroendet håller på att återställas”, säger verkställande direktör Pertti Fallenius. ”Detta betyder dock inte att trenden är permanent. Den framtida utvecklingen är beroende av hur väl skinnen och därav tillverkade produkter har åtgång under kommande detaljhandelssäsong. Om detaljhandeln av någon orsak inte löper, kan prisnivån återigen börja sjunka. Man bör även komma ihåg att prisnivån på de flesta skinntyper fortfarande understiger produktionskostnaderna”, fortsätter Fallenius.

Värdet på förmedlingsförsäljningen under räkenskapsperioden är 335 miljoner euro. Under hela räkenskapsperioden har bolaget sålt 7,8 miljoner mink-, 2,2 miljoner räv- och 150 000 finnsjubbskinn.

Bolagets första auktion för räkenskapsperioden som inleds den 1.11.2016 ordnas den 19-21 december 2016.

23 sep. 2016