Saga Furs’ pälsauktion indikerade att förtroendet återhämtar sig

Saga Furs Oyj, börsmeddelande 14.3.2019

Saga Furs’ marsauktion avslutades i dag. Över 550 köpare från samtliga marknader deltog i auktionen, vid vilken bjöds ut 3 miljoner Saga®-mink- och 740 000 certifierade Saga®-räv- och finnsjubbskinn. Värdet på auktionens förmedlingsförsäljning var 106 miljoner euro (140 milj. euro i mars 2018).

Prisnivån på rävskinn steg ca 15% och utbuden såldes till nästan 100 procent. Prisnivån på minkskinn steg något jämfört med föregående internationella auktion, men ur farmarnas synvinkel är prisnivån alltför låg och understiger klart produktionskostnaderna. Bolaget lämnade en del av skinnen osålda för att försvara prisnivån. Jämfört med tidigare internationella auktioner såldes dock en större andel av skinnen, nästan 75%. Kina köpte majoriteten av mink- och rävskinnen, men betydande mängder förmedlades även till marknaderna i Sydkorea och Ryssland samt modeindustrin i Europa.

”Det stora antalet köpare och aktiviteten på alla marknader indikerar att päls har en framträdande position inom modet. På basen av de nyligen avslutade modeveckorna vet vi, att päls används mångsidigt och på nya sätt i både plagg och besatser tillsammans med andra material”, säger verkställande direktör Pertti Fallenius.

Saga Furs’ nästa auktion ordnas den 10-17.6.2019.